Klokan matematičar 2018

Kangourou sans Frontieres

Međunarodni godišnji izazov iz Matematike

Promocija matematičkih znanja kroz zabavne i izazovne sadržaje

Za sve učenike osnovnih i srednjih škola

Email

Preuzmite uputstvo za koordinatore (nastavnike i/ili profesore):

 

Preuzmite ostale dokumente

Klokan matematičar izazov

Klokan Matematičar bez granica ( Kangourou sans Frontieres) je međunarodna nezavisna inicijativa čiji zadatak je da organizuje jednom godišnje Kangourou izazov sa osnovnim ciljem da promoviše matematiku među mladim ljudima u cijelom svijetu ali isto tako i među roditeljima, nastavnicima i prijateljima učenika. Izazov u Bosni i Hercegovini će se održati 15. marta/ožujka 2018 godine u svim prijavljenim školama. Svi učesnici koji pristupe izazovu 15. marta/ožujka 2018 se smatraju učesnicima zvaničnog izazova i biće rangirani u svojoj kategoriji a najbolji će dobiti i prigodne nagrade i diplome.

Izazov Klokan matematičar je namjenjen učenicima osnovnih i srednjih škola. Izazov ima za osnovni cilj da omogući učenicima da se zabave, nešto novo nauče i da pokažu sve svoje talente, i poznate i skrivene.

Klokan matematičar u Bosni i Hercegovini je podijeljen u 7 kategorija:

 1. Školarac - 2 razred osnovnih škola
 2. PreEcolier - 3 razred osnovnih škola
 3. Ecolier - 4 i 5 razred osnovnih škola
 4. Benjamin- 6 i 7 razred osnovnih škola
 5. Cadet (C)– 8 i 9 razred osnovnih škola
 6. Junior (J)- 1 i 2. razred srednjih škola
 7. Student (S)- 3 i 4 razred srednjih škola
Preko 6 miliona učenika će uzeti učešće na sličnom izazovu širom svijeta

Izazov Klokan matematičar se organizuje širom svijeta uz učešće preko 6 miliona učenika. Izazov se organizuje svake godine, u svakoj zemlji određenog dana, u drugoj polovini trećeg i početkom četvrtog mjeseca u godini. Ovo je prvi put da se Klokan matematičar organizuje u Bosni i Hercegovini. Izazov se, u pravilu, održava pod nadzorom i uz pomoć nastavnika i profesora matematike u školama koje su se prijavile. Uobičajeno je da se izazov radi trećeg četvrtka u mjesecu martu/ožujku svake godine ali si i tu mogući izuzeci od zemlje do zemlje.

U osnovnim crtama

Kada
15. marta/ožujka 2018 u 12:30 sati
Mjesto održavanja
Vaša škola
Za koga
sve učenike osnovnih i srednjih škola

Preuzmite uputstvo za nastavnike

BiH Klokan matematičar izazov za 2018 godinu

Sljedeća edicija Klokan matematičar izazova će se održati u četvrtak 15. marta/ožujka 2018 godine u 12 sati i 30 minuta. Ukoliko ste nastavnik ili profesor prijavite se već sada (a najkasnije do 01.03.2018 godine) kao koordiranator za svoju školu. Koordinator će takođe u što kraćem roku prijaviti svoju školu i zatražiti pripadajući registracijski dvocifreni/dvoznamenkasti broj. Koordinator prijavljuje školu na email klokan.matematicar.ba@gmail.com.

Koordinator pravi spisak učenika-učesnika iz svoje škole koristeći Excel dokument koji može preuzeti na www.klokan-matematicar.ba, ili zatražiti na email klokan.matematicar.ba@gmail.com. Koordinator takođe prikuplja kotizaciju od svih učenika u iznosu od 3 KM po učeniku.

Krajnji rok za prijavu učenika-učesnika je 03.03.2018 godine u 15 sati.

Krajnji rok za uplatu kotizacija je 09.03.2018 godine.

Učenici (i nastavnici) već sada imaju priliku da vježbaju sa nekim prethodnim izazovima.

Ukoliko ste učenik obavjestite svog nastavnika, informatike ili tehničkog odgoja, i zamolite ga za organizaciju izazova u vašoj školi.

Kao što to i sama pravila takmičenja predviđaju učenici sami finansiraju učešće u zvaničnoj konkurenciji sa svotom od 3 KM po učeniku. Od ovih sredstava jedna polovina, ili 50 %, odlazi na poklone i nagrade učenicima (svaki učenik prilikom dolaska na takmičenje dobiva mali poklon a 10% najbolje plasiranih učenika i skromnu nagradu). Druga polovina, ili 50%, odlazi na materijalne troškove (članarinu u međunarodnoj organizaciji, prijevod i pripremu zadataka, štamparske i poštanske troškove, ispravak zadataka kao i simbolične nagrade za nastavnike i profesore u školama).

Za troškove organizacije izazova svaka škola ostavlja od prikupljene 3 KM po učeniku određeni iznos prema datoj shemi:

 • za prijavljenih više od 300 učenika u školi, škola raspolaže sa 0.50 KM po učeniku
 • za prijavljenih od 100 do 299 učenika u školi, škola raspolaže sa 0.40 KM po učeniku
 • za prijavljenih do 99 učenika u školi, škola raspolaže sa 0.30 KM po učeniku

Izazov pokriva različite oblasti matematike i matematičkog razmišljanja. Uvijek su, ili vrlo često, svi zadaci pristupačni svim učenicima pa i onima koji nemaju neka predznanja ali žele da nauče nešto novo i da razmišljaju.

 • Svi učesnici će se zabaviti, nešto novo naučiti i možda se pokazati i istaći među svojim vršnjacima.
 • Izazov se radi jedan sat i 20 minuta (najmlađi PreEcolier rade jedan sat i 10 minuta) i sastoji se od 24 pitanja. Svako pitanje ima više ponuđenih odgovora i učenik bira samo jedan tačan odgovor. 8 pitanja donose 3 boda za svaki tačan odgovor, drugih osam pitanja donose po 4 boda za svaki tačan odgovor i sljedećih osam pitanja donosi po 5 bodova za svaki tačan odgovor. Ukoliko učenik ne odgovori na pitanje ne dobiva niti gubi bodove. Ukoliko učenik odgovori netačno na neko pitanje gubi 25 % od maksimalnog broja bodova za to pitanje.
 • Izazov se organizuje za učenike osnovnih škola počev od trećeg razreda sve do maturanata u srednjim školama i ima različite nivoe za različite uzraste. Ukupno postoji 6 različitih nivoa.
 • Učenici-učesnici pristupaju izradi testa samostalno isključivo u prostorijama svoje škole i uz nadzor nastavnika ili druge odgovorne osobe.
 • Učenici-učesnici dobivaju sva pitanja na papiru i odgovoraju isključivo na, za to prethodno, pripremljenim formularima. Organizator će dostaviti neophodne materijale koordinatorima najkasnije 2 dana prije samog izazova.
 • Detaljne ispravke svih zadataka će biti dostupni svim učesnicima vrlo brzo nakon izazova
 • Shodno trenutnim mogućnostima i prikuljenih sredstvima biće obezbjeđene i posebne motivacione nagrade za najbolje učesnike koje se onda mogu dodijeliti
 • Svi učenici učesnici će dobiti i digitalne diplome kao potvrdu za učešće na Klokan matematičar izazovu 2017 godine.

Učešće na Klokan matematičar izazovu može biti jedan zabavan početak otkrivanja i razvoja svojih talenata za matematiku i matematičko razmišljanje.

Za najbolje učesnike će biti organizovani susreti sa naučnim radnicima, prigodne škole i susreti za sve zainteresovane za matematiku. Ove aktivnosti se planiraju kako tokom školske godine tako i tokom raspusta.